Tandvårdsteamet AK

Vid en omfattande skada på tanden kan kronor i porslin, metall eller metallbunden porslin göras. Materialvalet beror på skadans storlek, tandens position I bettet och vilka estetiska krav som efterfrågas.
Fall med tandförluster där det finns tillräckligt med egna tänder kvar kan konventionella tandburna broar göras och vid avsaknad av egna tänder framställs del eller helproteser.