Östra Ågatan 29, 753 22 Uppsala
018-710899
Måndag-Fredag 08.00-16.30

Priser

Priser: 

Vår prissättning baseras på den driftbudget som vår revisor upprättar. De flesta priserna är referenspriser som sätts av försäkringskassan.  Budgeten ska säkerställa att Tandvårdsteamet AK kan driva verksamheten på ett hållbart sätt så att vi finns här för dig även i framtiden.

Din kostnad för tandbehandling, patientavgiften, avgörs av flera faktorer:
– Vilken behandling som utförs
– Vilka olika arbetsmoment som behandlingen kräver
– Eventuella behov av extra, kostsamma tilläggsmaterial
– Nivån på försäkringskassans tandvårdsersättning

Därför kan din patientavgift variera mellan olika tillfällen för, till synes, likvärdiga behandlingar. Av den orsaken upprättar vi individuella kostnadskalkyler för varje enskild kund.
Hos oss sker betalning efter varje behandlingstillfälle, med konto- eller kreditkort eller kontant.
Vid undantag av särskild överenskommelse kan betalning ske via faktura (postgiro).

Om du vill veta mer om regler och bidrag besök gärna Försäkringskassans sida om tandvård.