Tandvårdsteamet AK

Hej!
Mitt namn är Ayhan och har arbetat som tandläkare sedan 1994. Jag startade upp Tandvårdsteamet 2007 och jobbar som klinikchef och tandläkare sedan dess.
Jag arbetar både inom parod och implantatkirurgi.

Hej!
Mitt namn är Allan, känd som "Dr Allan", har drygt 35års yrkeserfarenhet och har varit ansluten till Tandvårdsteamet sedan 2013.

Hej!
Mitt namn är Mehmet och arbetar som tandläkare här på Tandvårdsteamet.
Jag är välinställd att erbjuda god vård och har patientens välmående i fokus.
Kom på undersökning, så ses vi!

Hej!
Mitt namn är Asra och jag blev klar tandsköterska 2007. Jag började arbeta på Tandvårdsteamet år 2009.
För mig är det viktigt att patienterna står i fokus och känner sig välkomna.

Hej!
Mitt namn är Avashin och jag har arbetat som tandsköterska på Tandvårdsteamet sedan 2013.
För mig är det viktigt att tandvårdsrädda patienter känner sig trygga och väl omhändertagna.

Hej!
Mitt namn är Maria och har jobbat inom tandvården sedan år 2000.
Jag började jobba på Tandvårdsteamet som receptionist sommaren 2015.

Hej!
Mitt namn är Solmaz och blev klar tandhygienist 2011. Jag började arbeta på Tandvårdsteamet år 2015. Har en magisterexamen i oral hälsa samt diplomerad tobaksavväjnare.
Det är viktigt för mig att patienten känner sig nöjd med behandlingen.